Besøksadresse:
Mattisrudsvingen 1
2827 Hunndalen

Postadresse: 
Postboks 85
2801 Gjøvik

Telefon: 61 17 45 90
Telefax: 61 17 17 70
Org. nr. 980 119 998 MVA
Bankkonto: 2050.02.49278